Skip to content

Thông báo

Xe phục vụ giảng viên trong học kì I năm 2013

Phục vụ kế hoạch giảng dạy trong học kì I năm 2013, Phòng TCHC trân trọng thông báo kể từ ngày ngày 26/08/2013 đến ngày 16/12/2013, phòng sẽ bố trí xe đưa đón giảng viên tham gia công tác giảng dạy vào các ngày thứ bảy như sau: Buổi sáng: Đi lúc 6h45, về lúc 11h30. Buổi chiều: Đi lúc 12h10, về lúc 16h30. Trân trọng.      

Trang

Đăng kí nhận Thông báo