Skip to content

Chào mừng đến với Phòng Tổ chức - Hành chính

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo của phòng Tổ chức - Hành chính

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2015 (09/03/2015)
Phòng TCHC thông báo tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự năm 2015: 12_TB_DHCNTT_TCHC_03_3_2015.PDF và thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2015 13_TB_DHCNTT_TCHC_03_3_2015.PDF Mẫu hồ sơ tuyển dụng: Hosotuyendung.docx
Thông báo lịch nghỉ Tết và lịch làm bù (25/12/2014)
Phòng TCHC kính gửi Quý Thầy cô lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết nguyên đán năm 2015 và lịch làm bù các ngày nghỉ 155_TB_DHCNTT_TCHC.pdf
Thời gian xe chạy (25/12/2014)
Kính gửi Quý Thầy cô thông báo về thời gian xe chạy 156_DHCNTT_TCHC.pdf
Thông báo tuyển dụng nhân sự 2014 (20/03/2014)
Phòng TCHC thông báo tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự năm 2014 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin : 24TB_DHCNTT-TCHC_20_03_2014.PDF và thông báo về việc tuyển dụng nhân sự năm 2014: Thong_bao_tuyen_dung_2014.docx
Xét phụ cấp thâm niên nhà giáo 2014 (11/02/2014)
Phòng TCHC kính gửi Quý Thầy cô thông báo xét phụ cấp thâm niên năm 2014: 06_TB_TCHC_10_02_2014.pdf