Skip to content

Chào mừng đến với Phòng Tổ chức - Hành chính

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo của phòng Tổ chức - Hành chính

Tuyển dụng viên chức năm 2017 (26/06/2017)
- Tuyển dụng viên chức năm 2017 1. Thông báo tuyển dụng nhân sự: 01_tb_hdtd_08_5_2017_scan.pdf 2. Kế hoạch thi tuyển dụng viên chức: ke_hoach_tuyen_dung_vc_nam_2017_08_5_2017_scan.pdf 3. Mẫu đăng ký thi viên chức: mau_ho_so_ca_nhan_dangkythivienchuc_2017.doc 4. Lịch thi tuyển dụng
Thông báo DS CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017 (21/06/2017)
Thông báo Danh sách CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017: 02_tb_hdtd_19_6_2017_scan.pdf
Thông báo lấy ý kiếm thăm dò danh sách đề nghị NGUT năm 2017 (20/01/2017)
Thông báo lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị NGUT năm 2017: 05_tb_dhcntt_17_01_2017_scan.pdf Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGUT năm 2017 của Thầy Nguyễn Phi Khứ: khunp-dk-ngut-ms01.pdf