Skip to content

Chào mừng đến với Phòng Tổ chức - Hành chính

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo của phòng Tổ chức - Hành chính

Thông báo DS CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017 (21/06/2017)
Thông báo Danh sách CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017: 02_tb_hdtd_19_6_2017_scan.pdf
Thông báo lấy ý kiếm thăm dò danh sách đề nghị NGUT năm 2017 (20/01/2017)
Thông báo lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị NGUT năm 2017: 05_tb_dhcntt_17_01_2017_scan.pdf Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGUT năm 2017 của Thầy Nguyễn Phi Khứ: khunp-dk-ngut-ms01.pdf