Skip to content

Chào mừng đến với Phòng Tổ chức - Hành chính

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo của phòng Tổ chức - Hành chính

Lịch thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017 (26/06/2017)
Thông báo về lịch thi của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017
Thông báo DS CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017 (21/06/2017)
Thông báo Danh sách CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017: 02_tb_hdtd_19_6_2017_scan.pdf
Thông báo lấy ý kiếm thăm dò danh sách đề nghị NGUT năm 2017 (20/01/2017)
Thông báo lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị NGUT năm 2017: 05_tb_dhcntt_17_01_2017_scan.pdf Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGUT năm 2017 của Thầy Nguyễn Phi Khứ: khunp-dk-ngut-ms01.pdf