Skip to content

Chào mừng đến với Phòng Tổ chức - Hành chính

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo của phòng Tổ chức - Hành chính

Tuyển dụng viên chức năm 2018 (22/10/2018)
- Tuyển dụng viên chức năm 2018 1. Thông báo và kế hoạch tuyển dụng nhân sự: 122_tb_dhcntt_08_10_2018_scan.pdf 2. Mẫu hồ sơ đăng ký thi viên chức: mau_ho_so_dang_ky_thi_vien_chuc_2018.doc
Thông báo DS CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017 (21/06/2017)
Thông báo Danh sách CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017: 02_tb_hdtd_19_6_2017_scan.pdf
Thông báo lấy ý kiếm thăm dò danh sách đề nghị NGUT năm 2017 (20/01/2017)
Thông báo lấy ý kiến thăm dò danh sách đề nghị NGUT năm 2017: 05_tb_dhcntt_17_01_2017_scan.pdf Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGUT năm 2017 của Thầy Nguyễn Phi Khứ: khunp-dk-ngut-ms01.pdf