Skip to content

Tổ bảo vệ

1. Đặng Thành Tâm - Tổ trưởng

2. Châu Quân Bảo

3. Nguyễn Thành Lộc

4. Lê Quang Long

5. Nguyễn Chí Thanh

6. Lê Ngọc Quốc Khánh

7. Nguyễn Thành Lợi

8. Nguyễn Lâm Dũng

9. Đào Minh Hải

10. Trần Hữu Hạnh

11. Thái Bá Tuấn