Skip to content

Tổ bảo vệ

1. Đặng Thành Tâm - Tổ trưởng

2. Châu Quân Bảo

3. Nguyễn Thành Lộc

4. Lê Quang Long

5. Nguyễn Chí Thanh

6. Lê Ngọc Quốc Khánh

7. Nguyễn Thành Lợi

8. Nguyễn Lâm Dũng

9. Trần Hữu Hạnh

10. Thái Bá Tuấn