Skip to content

Đào tạo - bồi dưỡng

- Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB-CC-VC-NLĐ, phục vụ tốt hơn cho vị trí công tác tại Trường, Trường có chính sách đào tạo, bồi dưỡng các trình độ từ ngắn hạn đến dài hạn, trong và ngoài nước, đối với đội ngũ CB-CC-VC-NLĐ.

- Tham khảo Quy chế đào tạo bồi dưỡng CC-VC-NLĐ của Trường ĐH CNTT. 

- Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng thường gặp:

  • Đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước.
  • Cao cấp, cử nhân, trung cấp lý luận chính trị.
  • Các khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn do các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức.

- Các CB-CC-VC-NLĐ được Trường cho phép tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, có trách nhiệm hoàn thành các khóa đào tạo bồi dưỡng.

- Các biểu mẫu kèm theo QĐ số 61/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 13/4/2015