Skip to content

Bảo hiểm xã hội - y tế

-Tất cả các nhân viên đang còn Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc với Trường (kể cả người đang đi công tác dài hạn, đi học nước ngoài, nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ thai sản,...) đều được Trường đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

-Cơ sở trích đóng dựa trên lương cơ bản của nhân viên

- Tỷ lệ trích đóng

  •  Nhân viên: tổng cộng 10.5% (BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1%)
  • Trường: tổng cộng 21.5% (BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%)

-Ngoài ra, Trường còn mua thêm Bảo hiểm sức khỏe do công ty Bảo hiểm PVI Đông Nam Bộ cung cấp, với mức đền bù cho trường hợp tử vong hoặc thương tật cơ thể lên đến 30 triệu đồng/người/năm. Danh sách mua được lập vào 01/4 hàng năm.