Skip to content

Thi tuyển viên chức

-Theo phân cấp quản lý của Đại học Quốc gia TP.HCM, hàng năm Trường tổ chức thi tuyển viên chức cho các ngạch:

  • Giảng viên
  • Nghiên cứu viên
  • Chuyên viên

Nếu được công nhận trúng tuyển viên chức, ứng viên có thể được Trường (hay các cơ sở giáo dục đại học khác) bổ nhiệm viên chức và ký hợp đồng làm việc (thay vì hợp đồng lao động).

Người lao động cần theo dõi các thông báo từ phòng TCHC để nộp hồ sơ.

-Thực hiện:

               1. Kế hoạch tuyển dụng viên chức: 32_kh_dhcntt01_11_2022.pdf

               2. Mẫu hồ sơ tuyển dụng: mau_ho_so_dang_ky_thi_vien_chuc_2022.doc