Skip to content

Thi đua - khen thưởng

Nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được các thành tích nổi bật trong công tác, Trường có nhiều chế độ khen thưởng cho tập thể, cá nhân:

- Khen thưởng do đạt các danh hiệu thi đua trong năm học

- Khen thưởng do hoàn thành nhiệm vụ học tập nâng cao trình độ

- Khen thưởng do nghiên cứu khoa học

- Khen thưởng do đạt các kết quả xuất sắc trong các phong trào, kì thi học thuật.

Ngoài ra, các cá nhân đạt được các hiệu thi đua, tùy vào mức độ, sẽ được xét nâng lương trước hạn.

Có thể tra cứu Danh hiệu thi đua qua các năm ở đây.