Skip to content

Hưu trí, kéo dài thời gian làm việc

1. Tuổi nghỉ hưu

- Trước khi Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực ( vào ngày 1/1/2021): Tuổi nghỉ hưu của Nam là đủ 60 tuổi, Nữ là đủ 55 tuổi

- Từ 1/1/2021, khi Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực:

  • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
  • Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

2. Kéo dài thời gian làm việc (còn gọi là lưu hưu)

- Cơ sở pháp lý: Nghị định  số 141/2013/NĐ-CP

- Đối với lao động có trình độ từ Tiến sĩ trở lên còn đủ sức khỏe, có thể kéo dài thời gian công tác chuyên môn (giảng dạy, nghiên cứu khoa học) sau tuổi nghỉ hưu nếu Trường có nhu cầu và người lao động cũng có nguyện vọng.

- Thời gian kéo dài tối đa với Tiến sĩ là 5 năm, với Phó giáo sư là 7 năm và với Giáo sư là 10 năm.

- ĐHQG-HCM ra quyết định kéo dài hàng năm.