Skip to content

Thông báo

Tập huấn công tác lưu trữ công văn

Kính gửi quý thầy cô Thông báo số 48/TB-TCHC về việc tập huấn công tác lưu trữ công văn cho các đơn vị: Thong_bao_48_TB-TCHC.PDF

Thi biên chế đợt 2 năm 2012

Phòng TCHC kính gửi đến Lãnh đạo các đơn vị thông báo thi biên chế đợt 2 năm 2012 thi_bien_che_dot_2_nam_2012.PDF

Góp ý cho Dự thảo của Bộ GD&DT

Kính chào toàn thể CBVC Trường,   Bộ GD&ĐT đã biên soạn Dự thảo về Thông tư quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học. Chi tiết xem tại http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=4359 . Đây là thông tư có liên quan trực tiếp đến các hoạt động của Trường ta. Vì vậy, kính đề nghị toàn thể CBVC đọc và góp ý cho Dự thảo. Mọi ý kiến đóng góp có thể gửi trực tiếp về Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: dvnhuong@moet.edu.vn Hoặc gửi về P.TCHC (Cô Bùi Mộng Thúy, thuybm@uit.edu.vn ) trước ngày 20/9/2012 để tổng hợp và gửi ra Bộ GD&ĐT.   Trân trọng. Nguyễn Hoàng Tú Anh Trưởng P.TCHC

Trang

Đăng kí nhận Thông báo