Skip to content

Thông báo

Thi biên chế đợt 2 năm 2012

Phòng TCHC kính gửi đến Lãnh đạo các đơn vị thông báo thi biên chế đợt 2 năm 2012 thi_bien_che_dot_2_nam_2012.PDF

Góp ý cho Dự thảo của Bộ GD&DT

Kính chào toàn thể CBVC Trường,   Bộ GD&ĐT đã biên soạn Dự thảo về Thông tư quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học. Chi tiết xem tại http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=4359 . Đây là thông tư có liên quan trực tiếp đến các hoạt động của Trường ta. Vì vậy, kính đề nghị toàn thể CBVC đọc và góp ý cho Dự thảo. Mọi ý kiến đóng góp có thể gửi trực tiếp về Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: dvnhuong@moet.edu.vn Hoặc gửi về P.TCHC (Cô Bùi Mộng Thúy, thuybm@uit.edu.vn ) trước ngày 20/9/2012 để tổng hợp và gửi ra Bộ GD&ĐT.   Trân trọng. Nguyễn Hoàng Tú Anh Trưởng P.TCHC

Thông báo về thời gian tiếp nhận và giao trả công văn

Kính gửi : Các Trưởng đơn vị trực thuộc Trường Đại học CNTT           Căn cứ theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHCNTT-TCHC, ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc ban hành quy định ký tên và đóng dấu trong Trường Đại học Công nghệ Thông tin và để thuận tiện cho các đơn vị cùng phối hợp công tác, Phòng Tổ chức-Hành chính xin gửi thông báo về thời gian tiếp nhận và giao trả công văn của các đơn vị như sau:  Buổi Thời gian  Nội dung  SÁNG 8h30 – 9h30 - Tiếp nhận văn bản mới cần trình ký từ các đơn vị. - Giao trả lại các văn bản đã trình ký và đóng dấu...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo